Vad är EDEN

EDEN:

    • Vill ge dig fler aktiva judiska o israeliska upplevelser!
    • Vill hjälpa dig till bättre kontakt med judisk – israelisk kultur i Skandinavien!
    • Vill göra verklighet av dina ideér om judiska och israeliska program! I din stad?!
    • Kan ge dig nya vänner!

EDEN är den Judisk-Skandinaviska Kultur- och Sällskapsklubben med bas i Malmö och aktiv i hela Skandinavien. Vi vill starta upp lokalklubbar i alla större städer i Skandinavien. EDEN är en paraply-organisation för dessa lokalklubbar.

Klubben är öppen speciellt för alla med judisk bakgrund. Målgrupp: judiska familjer eller sambor, d.v.s. minst en vuxen är jude. Medlemskap kan också beviljas för judisk singel, som fyllt 60 år.
(singlar 18-60 får medlemskap i
adam V´chava) Medlemsavgiften är SEK, DKK, NOK 200 för hela familjen och halvår.

EDEN vill göra det lättare för Judiska familjer i hela Skandinavien att träffas för: Nöje – gemenskap, aktiva judiska kultur-upplevelser, aktivt Israelstöd!

Den som kommer från en judisk familj och fyllt 18 år, kan söka medlemskap i den Judisk-skandinaviska Kultur- och Vänskapsklubben adam V´chava. Klubben är till för ensamstående, dvs. singlar i åldrar 18 – 60 år. Yngre singlar, 18 – 30 år, kan söka medlemskap i adam V´chava atid.

Sällskapsklubben EDEN är stödförening till adam V´chava. Hälften av medlemsavgiften i EDEN går direkt till adam V´chava, som ekonomiskt stöd. Den som inte har judisk bakgrund är välkommen i stödklubben ”Vän av EDEN”.

I EDEN kan Du vara med och skapa ny spännande judisk kultur! Du som vill att Dina barn skall få en judisk livspartner kan nå dit lättare om familjen breddar sin judiska bekantskapskrets, EDEN kan ge en sådan möjlighet! Välkommen att hjälpa oss! Vi söker sponsorer!